Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde İkamet Eden İkinci Öğretim Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti Hk.

12 Şubat 2024 821
Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde İkamet Eden İkinci Öğretim Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti Hk.

17 Kasım 2023 tarih ve 32372 sayılı resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis) ailesi veya kendisi ikamet eden örgün öğretim programlarında öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim ücretleri Devlet tarafından karşılanacak olduğundan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim ücreti yatırmayacaklardır.  İkinci öğretim ücreti ödemesi yapan öğrencilerimiz ise ücret iadesinden yaralanabilmeleri için ikametgâh belgesi, harç iadesi başvuru formu ve dekontları ile birlikte öğrenim gördüğü Akademik Birimlere başvurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimize önemle duyurulur.