Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED) Haziran Sayısı Yayımlandı

09 Temmuz 2024 335
Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED) Haziran Sayısı Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi süreli yayını olan Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED)’in Haziran 2024 sayısı yayınlandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, eğitim bilimleri ve ilişkili alanlarda özgün, bilimsel ve nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlayan Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED)’in yeni sayısında eğitim alanında önemli ve güncel konuların yer aldığını söyledi.  Birbirinden değerli makalelerle eğitim politikalarına ve uygulamalarına katkı sunmayı hedefledikleri KAPED Haziran sayısında 17 farklı üniversiteden ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 22 hakemin görev aldığına değinen Aktekin, dergide 2'si derleme ve 8'i de araştırma makalesi olmak üzere toplam 10 çalışmanın yer aldığını belirtti.

Kapadokya Eğitim Dergisi’nin bu sayısında yayınlanan 10 makalenin kısa özetleri:

1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Robotik Kodlama Deneyimleri

Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik kodlama deneyimlerini inceleyen bu çalışma, Arduino ve mBlock ile yapılan etkinliklerin eğitimdeki önemini vurguluyor.

2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Yeterlilikleri ve Duygu Sosyalleştirme Stratejileri

Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal yeterlilikleri ile duyguları sosyalleştirme stratejileri arasındaki ilişkiyi araştıran bu makale, adayların duygusal zekâlarını geliştirmelerine katkı sağlıyor.

3. Sekizinci Sınıf Ortaokul Matematik Ders Kitabında GeoGebra Etkinliklerinin 5E Modeline Göre İncelenmesi

8. sınıf matematik ders kitaplarındaki GeoGebra etkinliklerinin 5E modeline göre değerlendirilmesi, öğrencilere yönelik görselleştirme ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

4. Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Statüsünün Geliştirilmesi Bağlamında Öğretmenlik Meslek Kanununun İncelenmesi

Öğretmenlik meslek kanununun, öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü nasıl geliştirdiğini inceleyen bu çalışma, öğretmenlerin mesleki itibarını artırmaya yönelik öneriler sunuyor.

5. Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Ortaokul Öğrencilerinin Yer Duygusuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Göç ve yer duygusu temasıyla ortaokul öğrencilerinin yer aidiyeti, yer sevgisi ve yer korkusu gibi duygularını analiz eden bu makale, sosyal bilgiler derslerinde göç konusunun önemini vurguluyor.

6. Flipped Learning Studies in Science-Related Disciplines: A Meta-Synthesis

Bilimle ilgili disiplinlerde ters yüz edilmiş öğrenme çalışmalarının meta-sentezini sunan bu çalışma, bu yöntemin eğitimdeki etkisini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde inceliyor.

7. A Roadmap to Improve Vocational Education and Training in Türkiye

Türkiye'de mesleki eğitimi güçlendirmeye yönelik yol haritasını ele alan bu makale, genç işsizliği azaltma ve yapay zekâ teknolojileri ile entegrasyonu konularını irdeliyor.

8. Uluslararası Bilim Fuarları (ISEF ve EUCYS) Yolculuğunda TÜBİTAK 2204 Uygulamasının Okullara Yansımaları

TÜBİTAK 2204 uygulamasının okullara yansımalarını inceleyen bu çalışma, proje kültürünün gelişimine ve uluslararası bilim fuarlarının eğitim üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

9. Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi

Öğretmen adaylarının doğal afetler konusunda bilgi düzeylerini ve okuryazarlıklarını değerlendiren bu makale, afet bilincinin eğitimdeki yerini tartışıyor.

10. Ein Vergleich der Frauenbilder in den Werken "Madonna im Pelzmantel" und "Die Villa am Bosporos"

Türk ve Alman yazarların eserlerinde kadın motiflerini karşılaştıran bu çalışma, iki toplumun kadınlara bakışını kültürlerarası bir perspektifle ele alıyor.

DergiPark üzerinden yayın yapan Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED)’in Haziran 2024 sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaped/issue/85545 adresinden  ulaşabilirsiniz.