Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

1957 yılında Ayaş Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Orta Doğu Teknik Üniversite Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans programını Hacettepe Üniversitesi, Doktora Programını Gazi Üniversitesinde tamamladı. 2011 yılında Doçent akademik unvanını aldı.

1980 yılında kendi işletmesini kurdu. 1986-1990 yılları arasında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SEGEM Sanayi Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Makine Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 1990-2011 yılları arasında KOSGEB Başkanlığında Uzman, Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak görev yaptı. Bu dönemde çok sayıda Teknoloji Geliştirme Merkezinin ve teknoparkların kurulmasında ve mevzuatının geliştirilmesinde etkin görev aldı. OECD Sanayi Komitesinde ve KOBİ Çalışma Grubunda Türkiye’yi temsil etti.

Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanmasında uzman ve raportör olarak görev yaptı.

2011-2012 yıllarında TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfında Genel Sekreter Danışmanı olarak, 2012-2013 yıllarında ise AB IPA Programı Erciyes Teknoparkı Geliştirme Projesinde Takım Lideri Yardımcısı olarak çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığında 2014-2015 yıllarında Bakan Müşaviri, 2015 yıllarında mesleki eğitim, hayatboyu öğrenme, strateji geliştirme ve mali işler, bilgi işlem, inşaat ve emlak alanlarının koordinasyonundan sorumlu Müsteşar Yardımcısı, 2019-2020 yıllarında ise eğitim politikalarının geliştirilmesi alanında Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği ve MYK Mesleki Yeterlik Kurulu üyeliğinde bulundu. OECD Eğitim Komisyonunda, Avrupa Birliği ETF Avrupa Eğitim Vakfında Türkiye’yi temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın IPA projelerinin yararlanıcı temsilcisi (SROB-Senior Representative of Beneficiary) görevini gerçekleştirdi. MEB’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine ve çok sayıda Avrupa Birliği Projesinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulundu. CEDEFOP, TAFTIE ve ILO çalışmalarına katıldı.

Birçok üniversitede seminer ve konferans, ODTÜ ve Kastamonu Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü programlarda ders verdi.

Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.