Yardım Masası

Online Yardım Masası tüm personelimiz için faaliyete geçmiştir. 

Yardım Taleplerinizi

 • BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.
 • EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • STRATEJİ GEL. DAİRE BŞK.
 • İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.
 • SAĞ.KÜL.SPOR DAİRE BŞK.
 • ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK.
 • BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
 • GENEL SEKRETERLİK
 • PERSONEL DAİRE BŞK.
 • EĞİTİM FAKULTESİ
 • SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
 • KÜT.VE DÖK.DAİRE BŞK.
 • TURİZM FAKÜLTESİ
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
 • ÖSYM İL TEMSİLCİLİĞİ
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
 • HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 • NEVŞEHİR ÜNİV.DÖN.SER.İŞLT.

birimlerine online olarak iletmek için tıklayınız.